Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van het Expertisecentrum Meubel. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Expertisecentrum Meubel. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door het Expertisecentrum Meubel met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. het Expertisecentrum Meubel behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel het Expertisecentrum Meubel alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is het Expertisecentrum Meubel niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het Expertisecentrum Meubel, welke geen eigendom zijn van het Expertisecentrum Meubel, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel het Expertisecentrum Meubel uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door het Expertisecentrum Meubel worden onderhouden wordt afgewezen.

Het Expertisecentrum Meubel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Test

Wat je leert maken

Afbeelding Slide 1
Afbeelding Slide 2
Afbeelding Slide 3
Slider afbeelding